ลงโฆษณากับเรา


ลงโฆษณาแบนเนอร์
how to place a special ad ad positions prices

ขั้นตอนการลงประกาศ

1. จองตำแหน่งโฆษณา และระยะเวลาที่ต้องการลงโฆษณา

2. รอการยืนยันตำแหน่งว่าง และราคาค่าโฆษณาภายใน 1-2 วันทำการ

3. ชำระเงินค่าโฆษณา โดย

โอนเงินเข้าบัญชี
หจก. ไทยพลัสพร็อพเพอร์ตี้
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 2 บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 743-2-30492-9

หรือโอนเงินเข้าบัญชี
หจก.ไทยพลัสพร็อพเพอร์ตี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 2 บัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 156-3-00458-1

4. Fax ใบโอนเงิน (pay-in) มาที่ 02-897-7767 หรือ E-mail : support@thaiplusproperty.com พร้อมแนบรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงประกาศบนเว็บ thaiplusproperty.com
ตำแหน่งโฆษณา: ..........................................................................
หน้าที่ลงโฆษณา: ..........................................................................
ระยะเวลาลงโฆษณา: ......................................................................
ผู้ลงโฆษณา: ..................................................................................
เบอร์โทร:  ......................................................................................
E-mail : .........................................................................................

5. ส่งแบนเนอร์ตามขนาดที่กำหนดในตำแหน่งต่างๆ ที่ E-mail : support@thaiplusproperty.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อ-สอบถาม หรือโทรหมายเลข 02-897-7763 หรือ อีเมลที่ support@thaiplusproperty.com